Detail práce

Implied Market Loss Given Defalult

Autor: Mgr. Seidler Jakub
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 91
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá klíčovým parametrem kreditního rizika – ztrátou při defaultu (loss given default – LGD). V první části práce jsou popsány hlavní determinanty ztráty následkem defaultu odvíjející se od seniority dluhu, charakteristik dlužníka, nebo makroekonomických podmínek, a je probírána role LGD v rámci Nové basilejské dohody (Basel II). Dále jsou podrobně rozvedeny metody, pomocí nichž lze extrahovat LGD z tržních dat jak s využitím strukturálních, tak redukovaných modelů. Na závěr jsou pomocí upraveného Mertonova modelu odhadnuty pětileté LGD pro společnosti kotované na Pražské burze. Výpočty ukazují, že průměrné LGD analyzovaného vzorku firem se pohybuje kolem 20 %.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance