Detail práce

Techniky stanovení nákladů vlastního kapitálu používané znalci

Autor: Mgr. Kolouchová Petra
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 112
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Stanovení nákladů vlastního kapitálu je důležitou součástí oceňování společností. I po desetiletích akademického výzkumu se odborníci nemohou shodnout na vhodnosti jednotlivých přístupů ke stanovení hodnoty nákladů vlastního kapitálu. Cílem této práce je zjistit, jaké modely stanovení nákladů vlastního kapitálu převažují v praxi a jaké metody jsou aplikovány k odhadu jednotlivých parametrů těchto modelů. Za tímto účelem je použit speciálně vytvořený program, který nám umožňuje nashromáždit jedinečný vzorek dat obsahující hodnoty nákladů vlastního kapitálu, metody odhadu a parametry modelů, tak jak byly použity českými znalci na oceňování v letech 1997 až 2009. Naše výsledky ukazují, že nejpopulárnějším modelem nákladů vlastního kapitálu je CAPM upravený o rizikové prémie za nesystematické riziko, následován je stavebnicovým modelem. Prémie za nesystematické riziko závisí ve velké míře na vlastní zkušenosti znalce a jsou tedy spíše kvalitativního charakteru. Ve většině bodů analýzy jsou naše výsledky konzistentní se zjištěními výzkumů provedených dotazníkovým šetřením v USA a západní Evropě.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance