Detail práce

Labor Costs in Industrialized Countries

Autor: Mgr. Kopecký Martin
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: Ing. Michaela Erbenová Ph.D
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 89
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce je příspěvek k diskuzi na téma konvergence mzdových nákladů. V první části
prezentujeme Samuelsonův teorém (1948) vyrovnání cen výrobních faktorů. V tomto modelu
je mezinárodní obchod schopen vyrovnat ceny práce i kapitálu. Dále se zabýváme rozšířením
modelu a jeho aplikovatelnosti na současné ekonomické vědění.
V druhé části se zabýváme rolí nadnárodních firem, neboť hrají výraznou roli v konvergenci
díky tomu, že přinášejí znalosti, kapitál i technologii. Rovněž mají dopad na produktivitu a
v
úroveň mezd. Třetí část diskutuje hlavní okolnosti mezinárodního srovnání mezd, směnných
kurzů a nominální a reálné konvergence.
V závěrečné části empiricky testujeme hypotézu konvergence mzdových nákladů pro skupinu
21 vyspělých ekonomik za období 1961 – 2006. Naše výsledky poskytují překvapivě silnou
podporu konvergenci mzdových nákladů, a to jak na úrovni jednotlivých zemí, tak na úrovni
panelových dat. Rovněž jsme shledali, že ačkoliv země střední a východní Evropy vykazují
vyšší růst mzdových nákladů oproti zbývajícím zemí EU, tj. jejich mzdové náklady
konvergují relativně, absolutní rozdíl mezi mzdovými náklady stále roste. Odhadujeme, že
tento rozdíl dosáhne svého maxima přibližně za 10 let v případě České republiky a Maďarska,
a v případě Slovenska a Polska 15 – ti let.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance