Detail práce

Efektivita regulace fúzí a akvizic v Evropské unii

Autor: Mgr. Serdarevič Goran
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 114
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce má za cíl analýzu klíčových regulatorních změn v anti‐monopolní politice Evropské unie a
zhodnocení reálného vlivu těchto změn na efektivitu regulace fúzí a akvizic v rámci společného trhu.
Hlavním přínosem této práce je empirická analýza jedinečného reprezentativního vzorku 161 fúzí,
schvalovaných Evropskou komisí v období 1990‐2008. S využitím informací z akciových trhů jsou
identifikována chybná rozhodnutí Evropské komise a za pomocí PROBIT modelu jsou pak zkoumany
hlavní faktory, ovlivňující výskyt chybných rozhodnutí regulátora. Výsledky ukazují, že rozhodnutí
Evropské komise nelze plně vysvětlit motivem ochrany spotřebitelského blahobytu, a že jiné
politické a institucionální faktory hrají významnou roli ve schvalovacím procesu. Zároveň se však
nepodařilo potvrdit, že by Evropská komise chránila zájmy domácích konkurentů na úkor
spotřebitelů a zahraničních firem. Výsledky navíc potvrzují, že regulatorní reforma v roce 2004
významně zvýšila efektivitu regulace fúzí a akvizic v Evropské únii. Toto je pravděpodobně první
studie využívající data z akciových trhů, která analyzuje dopady reformy z roku 2004 na efektivitu
regulace fúzí a akvizic v Evropské unii.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance