Detail práce

Inflation of Virtual Currencies

Autor: Mgr. Skuhrovec Jiří
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 69
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce studuje mechanismy formování cen uvnitř ekonomiky virtuálního
světa World of Warcraft, a jeho propojení s ekonomikou reálnou, skrze ob-
chod herních peněz za skutečné. Hlavním zjištěním je fakt, že ekonomika WoW je významně ovlivňována tímto obchodem, především její cenová
hladina. Pomocí empirické studie autor ukazuje že dlouhodobá inflace herní měny je způsobena změnami směnného kurzu EUR/CNY, a aktu-
alizacemi hry ze strany jejích autorů. Následuje mikroekonomický model studující motivaci autorů k znehodnocování vlastní měny. Závěrečná teo-
retická kapitola, vycházející z odkazu Karla Mengera, studuje konkurenceschopnost virtuálních měn oproti těm reálným. Celá práce významně spočívá
na jedinečných datech, získaných pomocí softwaru vytvořeného autorem.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance