Detail práce

Aplikace prémií a diskontů při oceňování společností

Autor: Mgr. Sokol Jakub
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 106
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Potřeba přesného ocenění se dnes, ve světle ochladnutí světových trhů, zdá
snad ještě zásadnější než kdykoliv předtím. Tato práce svému čtenáři předkládá jak
teoretické, tak praktické aspekty týkající se prémií a diskontů, které se přímo aplikují na
hodnotu společnosti získanou skrze konvenční cesty oceňování. Nejdůležitější prémie a
diskonty, na které se v naší práci zaměřujeme, jsou kontrolní prémie/diskont za
minoritní podíl a diskont za nedostatečnou likviditu. Naše práce mimo jiné představuje
základní metodologii, která se váže k teoretickým konceptům prémií a diskontů
užívaných při oceňování společností. Na vzorku 202 transakcí z oblasti fúzí a akvizic
společností kótovaných na burzách střední a východní Evropy zkoumáme jak velikost,
tak hlavní determinanty kontrolní prémie v daném regionu.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance