Detail práce

Efektivita českého trhu během finanční krize

Autor: Bc. Michal Horný
Rok: 2010 - zimní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hypotéza efektivních trhů patří mezi kontroverzní ekonomické koncepty. Jistou výzvou tomuto konceptu je existence pravidelně se opakujících finančních krizí. Někteří ekonomové považují existenci finančních krizí za důkaz neefektivity trhů. Jiným vysvětlením je přesný opak, že finanční krize vyrovnávají předchozí vychýlení trhu zpět do rovnováhy. Předložená bakalářská práce nejprve uvádí do problematiky efektivních trhů představením teoretického konceptu. Za svůj hlavní cíl si práce klade zhodnotit změnu v úrovni splnění předpokladů efektivity trhů během finanční krize v podmínkách finančního trhu České republiky.
Ke stažení: Bakalářská práce Horný

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY