Detail práce

PPP a jeho využití v sektoru dopravy

Autor: Bc. Marek Klaus
Rok: 2010 - zimní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je stanovení kritických faktorů (tzv. Critical Success Factors), které zásadně ovlivňují úspěšnost projektů veřejně soukromého partnerství (neboli Public Private Partnership, zkráceně PPP) v sektoru dopravy. Za tímto účelem se práce nejprve zabývá obecnou teorií, která sleduje jak základní rysy a princip PPP, tak i výhody a nevýhody spojené s tímto konceptem realizace veřejných zakázek. Následující praktická část zkoumá příležitosti a rizika PPP v oblasti dopravních infrastruktur na základě praktických poznatků z případové studie úspěšného projektu realizovaného formou PPP. Samotný závěr práce pak stanovuje jednotlivé kritické faktory, které jsou ověřeny na vybraných projekt PPP z oblasti sektoru dopravy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY