Detail práce

Analýza vývoja nezamestnanosti na Slovensku a vplyv reforiem politík trhu práce

Autor: Bc. Viktória Tesárová
Rok: 2010 - zimní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 68
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá nezamestnanosťou na Slovensku a vplyvom reforiem sociálneho systému, prijatých druhou vládou Mikuláša Dzurindu, na jej vývoj, so zameraním na aktívnu a pasívnu politiku trhu práce. Skúma charakter a štruktúru slovenskej nezamestnanosti a vplyv prijatých reforiem na zmeny vo vývoji miery evidivanej nezamestnanosti a miery nezamestnanosti zisťovanej prostredníctvom Výberováho zisťovania pracovných síl za celé obdobie od zavedenia reforiem dodnes. Prostredníctvom teoretickej analýzy dát štatistických úradov o trhu práce a štátnych výdavkoch na tieto politiky a ich porovnávaním pred a po reforme sa pokúša tento vplyv charakterizovať a zistiť jeho rozsah. Fungovanie nového systému hodnotí aj na základe medzinárodného porovnávania dát.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY