Detail práce

Ekonomie společenství

Autor: Bc. Marek Vavřina
Rok: 2010 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je kriticky zhodnotit způsob, jakým neoklasická ekonomie pohlíží na člověka. Důraz je kladen především na fakt, že se člověk v průběhu svého života stává členem mnoha různých společenství, která více či méně ovlivňují jeho rozhodování. První část práce se zabývá lidskou racionalitou z několika úhlů pohledu. Dále následuje část zaměřená na teorii a typy společenství. V práci jsou také uvedeny matematické modely, které ukazují možnosti ekonomického přežití jednotlivých členů určitého společenství v závislosti na jejich vzájemných vztazích a míře ztotožnění se s daným společenstvím jako celku. Dále jsou v práci uvedeny základní poznatky z teorie Labor – Managed společností. V závěrečné části práce jsou popsána konkrétní společenství, ve kterých se solidarita a sounáležitost projevují jako velmi výrazné prvky při jejich existenci.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY