Detail práce

Vývoj úvěrů soukromému sektoru v České republice

Autor: Bc. Jana Doutnáčová
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Jakub Seidler Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 52
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na vývoj trhu úvěrů v české ekonomice. V první části práce je popisována problematika úvěrů v počátcích transformace České republiky. Dále je rozebírán vývoj emise úvěrů soukromému sektoru v průběhu 90. let, podrobněji je analyzován dopad krize roku 1997 na úvěrový trh a následující „credit crunch“. Zkoumán je i vliv privatizace velkých českých bank na vývoj poskytování úvěrů po roce 2000 a vstup České republiky do Evropské Unie, který ovlivnil především bankovní regulaci. V druhé části práce jsou empiricky analyzovány vztahy mezi mírou růstu úvěrů a ekonomickými ukazateli (HDP, úroková míra, klasifikované úvěry). Tato analýza je provedena zvlášť pro sektor domácností a pro podnikový sektor České republiky.
Ke stažení: Bakalářská práce Doutnáčová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY