Detail práce

Informational Cascades in Economics

Autor: Bc. Martin Hrachovec
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Davové chování je jednou z oblastí, která ještě není příliš prozkoumána. Existují přístupy v sociologii, psychologii stejně tak jako v ekonomii. Jeden z takovýchto přístupů staví na takzvaných informačních kaskádách. Základem pro něj je Bayesův teorém a Bayesiánská ekonomie obecně. Tato práce proto nejdříve představuje tento rámec a poté základní modely informačních kaskád. Hlavním cílem je poskytnout úvod do problematiky informačních kaskád a upozornit na pronikání teorie s praxí. Proto jsou vysvětleny zobecnění základních modelů a rozebrány tři případy možného pozorování informačních kaskád v nedávné historii.
Ke stažení: Bakalářská práce Hrachovec Martin

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY