Detail práce

Public Debt and Household Debt

Autor: Bc. Jan Kvasnička
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci se zabýváme jak teoretickými tak praktickými determinanty dluhu domácností a dluhu vlády nebo, obecněji řečeno, determinanty úspor těchto aktérů. V úvodních kapitolách je krátce shrnuta relevantní teoretická i empirická literatura. V druhé části práce je rozšířen model daňového vyrovnávání (tzv. "tax smoothing model") v tom směru, že je opuštěn předpoklad benevolentního sociálního plánovače. Hlavním výsledkem modelu je demonstrace skutečnosti, že voliči mohou volit ohledně veřejných deficitů tak, aby přesunuli období relativně vysokého zdanění do období, kdy mají relativně nízký příjem.
Tímto kanálem se změny v příjmové nerovnosti mohou nepřímo promítnout do veřejných úspor.
Ke stažení: Bakalářská práce

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY