Detail práce

Rostoucí výnosy z rozsahu a mezinárodní obchod. Role multinacionálních korporací ve světové ekonomice

Autor: Bc. Vyacheslav Lypko
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce analyzuje rostoucí výnosy z rozsahu jako jednu z nejdůležitějších příčin, které ovlivňují tržní strukturu a povahu mezinárodního obchodu. Analýza se soustřeďuje na teoretické modely popisující rostoucí výnosy z rozsahu a vysvěltuje, jak tyto výnosy ovlivňují mezinárodní obchod. První část práce je zasvěcena vnitřním úsporám z rozsahu, vnitro-odvětvovému obchodu, dumpingovému obchodu a zároveň obsahuje empirickou část práce. Druhá část se zabývá vnějšími úsporami z rozsahu a s tím související povahou mezinárodního obchodu. Třetí část se zabývá mezinárodními korporacemi, jejich charakteristikou, strukturou a úlohou v moderní světové ekonomice.
Ke stažení: Bakalářská práce

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY