Detail práce

Adolescents Substance Use

Autor: Bc. Martina Mandelíková
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: Filip Pertold
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 51
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je identifikovat faktory, které přispívají k užívání alkoholu mezi mladistvými. Z předešlých výzkumů na toto téma jsou vybrány faktory, které by mohly pravděpodobnost konzumace alkoholu nejvíce ovlivňovat. Jejich vliv je testován pomocí empirického modelu. Použitá data pocházejí z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách, která proběhla v roce 2003 ve vybraných prvních a třetích ročnících českých středních škol. Vzhledem k tomu, že se dají předpokládat různé výsledky v závislosti na pohlaví a ročníku, regrese byla provedena odděleně pro jednotlivé případy. Jako nejvíce signifikantní vycházejí pro všechny případy: zkušenost s kouřením, stáří v době prvního opití a vysoký podíl přátel konzumujících alkohol.
Ke stažení: Bakalářská práce

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY