Detail práce

Český a italský neziskový sektor

Autor: Bc. Petra Novotná
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 93
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce Český a italský neziskový sektor: Odlišné a tudíž nesrovnatelné systémy nabízí přehled fungování neziskových organizací v České republice a Itálii. Hlavní část práce je rozdělena do dvou oddílů a tak je každé zemi věnována samostatná část. V úvodu je vždy shrnut historický vývoj a události, které nejvíce ovlivnily pozdější rozvoj neziskového sektoru. Dále jsou představeny typy a formy neziskových organizací, některé právní úpravy a další základní informace. V analytické části jsem věnovala pozornost různým aspektům týkajících se aktuálních témat v jednotlivých sektorech, tj. nové možnosti plynoucí ze vstupu České republiky do EU nebo bližsí představení hlavních typů italských neziskových organizací. Součástí této sekce je také všeobecný přehled naznačující vztah místních ekonomik k jejich neziskovým sektorům. Nakonec je prezentována jedna vybraná česká a italská nezisková organizace. Práci jsem zakončila netradičním závěrem, který vysvětluje nemožnost srovnání zmiňovaných sektorů.
Ke stažení: Bakalářská práce

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY