Detail práce

Tragedy of the Commons

Autor: Bc. Andrea Pospíšilová
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá situací známou jako Tragedy of the Commons, ve které konflikt mezi zájmy jednotlivce a skupiny vyústí v přehnané využívání společného zdroje.
Zaměřuje se na teoretické modely, přičemž kombinuje nástroje teorie her a maximalizace. Práce analyzuje různé aspekty této situace, mimo jiné strukturu hry,
výplatní matice, opakování a charakteristiku jednotlivců i celé skupiny, a to nejprve v situaci, kdy není připuštěna žádná interakce mezi hráči a poté v situaci, kdy
hráči mají možnost komunikovat a případně se dohodnout na způsobu spravování zdroje. V souladu s mnoha současnými studiemi ukazujeme, že státní správa zdroje
není jediným řešením daného dilematu. Navíc, v situaci kdy je umožněn kontakt, hráči mohou být schopni si vytvořit vlastní pravidla hry a tak se vyhnout `tragédii'.
Komunikace a možnost vytvoření donucovacích prostředků se ukázaly jako zasadní faktory určující úspěch takto vytvořených pravidel.
Ke stažení: Bakalářská práce

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY