Detail práce

Taylor Rules and Interest Rate Setting of the Czech National Bank

Autor: Bc. Miloš Hrachovec
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 42
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá rolí takzvaných Taylorových pravidel v rámci velmi obsáhlého procesu určování úrokových měr centrální bankou. Česká národní banka je nejprve definována jakožto instituce určující monetární politiku v České republice a poté jsou rozebrány výhody a nevýhody jednotlivých monetárních politik. Dále jsou projednány různé formy monetárních pravidel a definujeme podmínky optimality těchto pravidel. Následně jsou tyto podmínky zkoumány vzhledem k reakční funkci České národní banky a jejího procesu určování úrokových měr. V poslední části je ukázáno různé využití modifikovaných Taylorových pravidel pro empirický výzkum.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY