Detail práce

Podpora malých a středních podniků prostřednictvím strukturálních fondů EU v období finanční krize

Autor: Bc. Aneta Karlíková
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 96
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je zhodnotit účinnost Operačního programu Podnikání a Inovace 2007-2013 (OPPI) k tlumení dopadů hospodářské krize 2007-2009 na malé a střední podniky a zároveň popsat vliv této krize na čerpání prostředků z dotačních programů OPPI. Centrem zájmu práce je vysvětlit problém získání bankovního úvěru pro MSP během finanční a ekonomické krize, dopady špatné dostupnosti úvěrů na MSP a alternativní financování projektů v podobě dotací ze strukturálních fondů EU poskytované v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace a programů Českomoravské záruční a rozvojové banky. V závěru práce se pomocí verbální analýzy zhodnotí účinnost těchto alternativních opatření v praxi a provede se detailní rozbor pomocí případové studie malého podniku.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY