Detail práce

Vývoj zahraničního obchodu Ruska od rozpadu Sovětského svazu po současnost

Autor: Bc. Anna Osipova
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 81
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem zahraničního obchodu Ruské federace v období od rozpadu Sovětského svazu po současnost. Pozornost je věnována především vývoji obchodní bilance, exportu a importu RF.
Cílem této práce je rozbor klíčových faktorů, které v daném období působily na jednotlivé složky ruského ZO, a zkoumání jejich dopadu na zahraničněobchodní činnost Ruska. V rámci toho se zabývám vývojem obchodu s jednotlivými položkami ruské produkce, pozornost je věnována především klíčovým komoditám, jako jsou energetické zdroje či stroje a zařízení. Dále jsou v práci rozebírány obchodní vztahy RF s jednotlivými zeměmi a jejich seskupeními.
V práci je též nastíněná možná budoucnost ruského ZO v období 2000-2015, v rámci které jsou definovány varianty vývoje ruské zahraničněobchodní činnosti v závislosti na tom, jak se budou vyvíjet ceny ropy, jež je i v současnosti jednou z hlavních složek ruského exportu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY