Detail práce

Ekonomické chování základních škol

Autor: Bc. Magdalena Štelzigová
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 68
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce studuje chování základních škol jako ekonomických subjektů. Hlavním cílem je prozkoumat, jaký vliv má na ekonomické chování a možnosti získávání finančních prostředků základních škol jejich poloha a velikost. Samotná práce by se dala pomyslně rozdělit na tři části. Středem pozornosti první části jsou základní pojmy a pravidla, kterými se řídí hospodaření základních škol. Druhá část se soustředí především na způsoby získávání příjmů a jejich užití. Závěrečný úsek práce zkoumá ekonomickou činnost pěti různě velkých škol z různých oblastí České republiky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY