Detail práce

Současná ekonomická krize v pracech Paula R. Krugmana a Josepha E. Stiglitze

Autor: Bc. Lukáš Tóth
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V bakalářské práci se zabývám myšlenkami Josepha E. Stiglitze a Paula R. Krugmana v souvislosti se současnou ekonomickou krizí. Práce začíná výběrem současných kritik a komentářů obou autorů ke dvěma tématům - ideologii deregulace která byla dominantní hybnou silou ekonomických politik ve Spojených Státech Amerických v posledních 20 letech, a způsobu, jakým se vláda s krizí vypořádává a který podle obou ekonomů podceňuje dlouhodobé problémy, které ke krizi vedly. Práce pokračuje popisem těchto problémů a propojuje je s dřívějšími pracemi obou ekonomů. Jedním z cílů práce je ukázat, že tyto problémy byly v pracech Krugmana a Stiglitze z velké části identifikovány již před krizí a mohly být řešeny včasnými regulatorními zásahy. Poslední kapitola pak obsahuje několik krátkých úvah o tématech, které s krizí a pracemi Krugmana a Stiglitze souvisí na vyšší úrovni obecnosti.
Ke stažení: Bakalářská práce Tótha

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY