Detail práce

Politický legislativní cyklus v České republice

Autor: Bc. Josef Brechler
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 39
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Oblast ekonomických teorií zabývající se politickými cykly se snaží zachytit vzájemné ovlivňování ekonomiky a politiky. Většina těchto teorií se zaměřuje analýzu změn ekonomických veličin ve vztahu k volbám nebo k jiným událostem v politickém životě. Zmíněných změn v ekonomických veličinách však lze v některých případech dosáhnout pouze změnou legislativy, což vede k vytváření politických legislativních cyklů – změn v legislativní aktivitě v závislosti na časovém průběhu volebního období. Cílem této práce je analýza politického legislativního cyklu v České republice. Výsledky této analýzy naznačují, že legislativní aktivita je ovlivňována načasováním voleb. S blížícími se volbami dochází k jejímu výraznému nárůstu.
Ke stažení: Bakalářská práce Brechler

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY