Detail práce

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Autor: Bc. Dagmar Čámská
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Public private partnership (PPP) je současným trendem, který se prosazuje jako alternativní způsob zajištění veřejných služeb a infrastruktury. Cílem této bakalářské práce je seznámit se situací v České republice v rámci PPP, a to především na celostátní úrovni. V práci jsou nejprve diskutovány definice, protože jednoznačné a jediné vymezení neexistuje. Následně je nastíněna historie tohoto netradičního partnerství a způsoby využití. Poté pokračujeme tím, jak celá realizace projektu probíhá a jaké případné výhody a nevýhody s sebou přináší. Tím se dostáváme ke stěžejní části práce, která analyzuje situaci v České republice od počátku 90. let do současnosti. První pasáž je věnována době, než česká vláda přišla se systematickým přístupem v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru, a druhá vývoji od roku 2004, kde je důraz kladen především na problematiku pilotních projektů.
Ke stažení: Bakalářská práce Čámská

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY