Detail práce

Demografické stárnutí a jeho dopady

Autor: Bc. Martin Dvořák
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Kamila Fialová
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na jeden z nejpalčivějších problémů, kterým musí většina vyspělých zemí současného světa čelit, tedy na problém demografického stárnutí. Při analýze tohoto problému postupuji v několika krocích. Nejprve jsou skrze všeobecnou analýzu dopadů fenoménu populačního stárnutí na světovou populaci popsány základní zákonitosti tohoto procesu a jeho možné dopady na trhy práce v obecnější rovině. V dalších krocích se zaměřuji na konkrétní případ České republiky a její současnou demografickou situaci. V návaznosti na tuto analýzu následuje detailní rozbor budoucího populačního vývoje, k čemuž využívám nejnovější populační projekce Českého statistického úřadu z roku 2009. Na základě této projekce jsem vytvořil model budoucího vývoje nabídky práce v České republice do roku 2050 a dále analyzoval vlastnosti budoucí pracovní síly. V poslední části práce jsou výsledky této modelace dány do mezinárodního kontextu. Závěr, ke kterému jsem v této práci došel, je takový, že k vyrovnání se s dopady demografického stárnutí bude muset ČR využít souboru opatření, mezi něž patří hlavně prodlužování odchodu věku do důchodu a zvyšování participace zejména starší populace zpružněním trhu práce a podporou vzdělávání.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY