Detail práce

Strategické chování při vstupu na trh

Autor: Bc. Martin Žofka
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 39
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá chováním firem při možnosti vstupu na více trhů. Tato situace nastává často při expanzi firem nebo při zavedení nového výrobku. Použitý model je podobný modelu Bresnahana a Reisse (1990), který byl použit pro modelování vstupu na jeden trh za různých okolností. V této práci formulujeme podobný diskrétní model pro více trhů, abychom zjistili trh a množství výstupu, které si firma vybere. Model vstupu na trh s heterogenním produktem, dvěma firmami a N trhy je studován a porovnán se závěry pro jeden trh. Pro testování vstupu na více trhů je použit jednoduchý program na simulování různých struktur trhů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY