Detail práce

Soutěžní Politika Pohledem Institucionální Ekonomie

Autor: Bc. Martin Jelínek
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 58
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce nazvaná Soutěžní politika pohledem institucionální ekonomie se dá považovat za rozšíření konvenčních přístupů soutěžní politiky k různým tržním uspořádáním a strukturám. Obsahuje krátké uvedení do problematiky antitrustu a nastínění základních kauzalit struktury trhu, chování a výkonnosti firem. Hlavní část práce se zaměřuje na analýzu různých tržních struktur, rizik nesoutěžního chování ale i pozitivních aspektů, které tyto struktury iniciují. U každé kapitoly se snaží navrhnout optimální přístup soutěžní politiky a naznačit míru a formu zásahů tak, aby zamezila negativním dopadům na soutěžní prostředí a naopak podnítila prosoutěžní účinky takových struktur. Ve své analýze reflektuje zásady konvenční
ekonomie, avšak její přínos spočívá v odhalení pohledů institucionální ekonomie. V této práci najdeme i množství odkazů na antitrustová líčení, která se skutečně udála
a která mají ukázat spojitost soutěžní teorie s praxí. Práce nejprve rozebírá horizontálně a vertikálně integrované firmy. V dalších kapitolách se zabývá zvláštním tržním odvětvím – síťovým odvětvím, které vytváří specifickou tržní strukturu, dále rozebírá veřejnou pomoc v rámci Evropské unie a její potenciální protisoutěžní účinky nejen v národní ekonomice ale i na unijním stupni. Nakonec této práce je popsán zvláštní tržní struktura – dobyvatelný trh – koncept vypracovaný na konci 80. let, který přináší nový pohled na soutěžní politiku, který je ale pro své obtížně splnitelné předpoklady považován za neuskutečnitelný.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY