Detail práce

Akciové trhy pod vlivem behaviorálních agentů

Autor: Bc. Tomáš Jarolímek
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Švarc
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 58
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá kritikou současného pojetí ekonomie a představuje pojetí nové, ekonomii komplexní. Kritice podrobuje zejména užívání realitě odporujících zjednodušujících předpokladů, koncept statické ekonomie a hypotézu efektivních trhů. Na druhé straně pak vyzdvihuje poznatky behaviorální ekonomie a užití moderní výpočetní techniky. Za tímto účelem představuje nový model simulující akciové trhy za užití prospektové teorie a reálných kontinuálních obchodních mechanismů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY