Detail práce

Evaluating monetary policy – the case of Ghana

Autor: Bc. Jiří Jílek
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce poskytuje přehled monetární politiky v Ghaně za posledních dvě desetiletí. Zvláštní důraz je kladen na zhodnocení cílování inflace, jež centrální banka v Ghaně přijala za svůj měnově-politický rámec v roce 2002 a stala se tak první rozvojovou zemí, která tak učinila. Poté, co identifikuji příčiny inflace v sub-saharské Africe, následuje analýza monetární politiky před rokem 2002 a analýza inflačního cílování po roce 2002. Navzdory počátečním neúspěchům splnit inflační cíle, považuji disinflační proces za relativně dobře započatý. Zdrojem těchto optimistických očekávání jsou především legislativní změny týkající se centrální banky v Ghaně a přiměřená flexibilta inflačního cílování. Prostor pro zlepšení vidí autor této práce především ve zlepšení kredibility centrální banky v Ghaně.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY