Detail práce

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie a absorpční kapacita České republiky v období 2007 – 2009 s důrazem na rok 2009

Autor: Bc. Táňa Macháčková
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: Mgr. Radka Štiková Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 72
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce představuje politiku hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, a také její místo v České republice. Dále uvádí problém absorpční kapacity a ověřuje, zda v České republice existuje problém s absorpční kapacitou. Možnost nevyužití veškerých poskytnutých prostředků v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie je hodnocena na základě veřejně dostupných dat za období 2007 - 2009 s hlavní pozorností věnovanou roku 2009.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY