Detail práce

Attractiveness of foreign direct investment in Ukraine

Autor: Bc. Nataliia Shepel
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Tomáš Vyhnánek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 45
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce zkoumá investiční prostředí a atraktivitu zahraničních investic na Ukrajině. Teoretický přístup je použit pro vysvětlení rozhodování zahraničních investorů. Tato analýza je založena na teoriích o transnacionálních korporacích. Za pomoci statistických dat Národního statistického úřadu a mezinárodních statistických databází je uskutečněna deskriptivní a komparativní analýza toku investic na Ukrajině. Dále je uskutečněna analýza veličin majících potencionálně vliv na rozhodování investorů. Ekonometrická metoda regresní anlýzy je použita na určení signifikantních faktorů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY