Detail práce

Vývoj nemovitostního trhu v Praze od 1989

Autor: Bc. Maximilian Skala
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce zkoumá na jedné straně vývoj nemovitostního trhu v České republice a blíže v Praze od sametové revoluce - vznik nového institucionálně právního prostředí.
Z druhé strany se tato bakalářská práce, skrze pohled na data z posledního desetiletí, snaží odhalit znamení, která měla varovat společnost, banky a investory před kolapsem cenové bubliny v důsledku globální finanční krize..
Na konec sestavíme jednoduchý ekonometrický model, který popisuje vliv některých z faktorů na vývoj ceny nemovitostí.
Ke stažení: Bakalářská práce Skala

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY