Detail práce

Zásahy státní moci do ekonomických práv jednotlivce.Regulované nájemné.

Autor: Bc. Dominik Vojta
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 72
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci se věnuji zásahům státní moci do ekonomických práv jednotlivce, konkrétně institutu regulovaného nájemného, který představím po všech stránkách. Zaměřím se na jeho vývoj, dopady na jednotlivé subjekty, zhodnocení platné právní úpravy, finanční vyjádření těchto dopadů a nástin možného řešení. Hlavním záměrem práce pak je vypočtení hladiny ekonomického nájemného u vybraného bytového objektu z dodaných dat při neexistenci regulačních omezení.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY