Detail práce

Empirická analýza Linderovy Hypotézy: Japonsko (1980 – 2007)

Autor: Bc.Anežka Fialová
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 63
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je poskytnout test Linderovy hypotézy na základě empirických dat pro Japonsko v letech 1980-2007. Zatímco teoretická část práce obsahuje shrnutí Linderovy teorie zahraničního obchodu a přehled empirických studií zabývajících se touto problematikou, za účelem testování byl v empirické části práce sestaven gravity model pro panelová data. K testování v softwaru GRETL byla použita metoda fixních efektů s HAC kovarianční maticí s robustními směrodatnými odchylkami. Za hlavní přínos použitého přístupu považuje autorka dvě skutečnosti. Je to za prvé samotný charakter Japonska, které jako ostrovní částečně izolovaná země tvoří ideální objekt k testování Linderovy Hypotézy, protože hlavním problémem předchozích testů byla neschopnost vypořádat se koncentrovanými seskupeními zemí s podobným HDP per capita. Za druhé je to testování za pomoci panelových dat, které napomáhá k zohlednění individuálních charakteristik partnerských zemí. Studie nepřichází s jednoznačnými výsledky, protože se potýká s nízkou statistickou signifikací odhadů, ale poskytuje čtenáři podrobné teoretické shrnutí problematiky.
Ke stažení: Bakalářská práce Fialová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY