Detail práce

The Analysis of the Relative Efficiency of the Czech and Polish Financial Market

Autor: Bc. Hana Džmuráňová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 60
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Teorie efektivních trhů a její testování. Práce je rozdělena do dvou souvisejících částí. První část je ryze teoretický popis Teorie efektivních trhů a behaviorálních financí. Zvláštní důraz je kladen na popis a vysvětlení nedostatků a anomálií Teorie efektivních trhů, které byly objeveny na základě rozsáhlého výzkumu ze strany behaviorálních financí. Druhá část je zaměřena na testování relativní slabé formy efektivnosti dvou Středoevropských finančních trhů. Tyto trhy jsou Pražská burza cenných papírů a Varšavská burza cenných papírů. Relativní efektivnost je testována pomocí náhodné procházky a metody nejmenších čtverců, která je aplikovaná na autoregresní proces pro výnosy burzovních indexů. Varšavská burza cenných papírů je na základě analýzy v této práci vyhodnocena jako relativně efektivnější, a to ve slabé formě efektivnosti, než Pražská burza cenných papírů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY