Detail práce

Hodnotí opravdu hodnocení dopadů regulace dopady regulace? Případ ČR

Autor: Bc. Karel Jára
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Schwarz Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hodnocení dopadů regulace (RIA) se za posledních 20 let stalo horkým tématem
světové politiky stejně jako ekonomického výzkumu. Jeho základní definice
jako nástroje pro zlepšení kvality regulace pomocí analýzy nákladů a přínosů
je udržitelná pouze v případě, že je správně implementováno pro všechny
potenciální zdroje regulace. Jedním takovým zdrojem je parlament se svými
pozměňovacími návrhy. Po shrnutí základních informací o RIA a jeho historii
a po sumarizaci relevantní literatury k RIA přistupuje tato práce k průkopnické
analýze změn v regulatorních dopadech zákonů způsobených parlamentními
pozměňovacími návrhy. Je studován vzorek všech zákonů schválených v roce
2010 v České republice. Schválené pozměňovací návrhy k těmto zákonům jsou
analyzovány a je zjištěno, že pouze 3 z 20 návrhů zákonů s RIA bylo pozměněno
tak, že nedošlo ke změnám jejich regulatorních dopadů. To podporuje závěr, že
implementace RIA by pozměňovací návrhy měla brát v potaz. Dalším zjištěním
je, že obcházení systému RIA probíhá také v případě nevládních návrhů zákonů
(které do něho nejsou v České republice zahrnuty), neboť 18 ze 32 návrhů bez
RIA neobsahovalo RIA právě pro svůj nevládní původ.
Ke stažení: Bakalářská práce Járy

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY