Detail práce

Ekonomická podstata vývoje slovenské insolvenční legislativy

Autor: Mgr. Pavel Hrnčiar
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 78
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Reforma slovenské insolvenční legislativy, která nabyla platnosti 1. ledna 2006, přinesla zcela
nový institut restrukturalizace pro dlužníky z podnikatelské sféry. V této práci přinášíme první
komplexní empirickou analýzu všech pokusů o restrukturalizaci, které byly povoleny v letech
2006-2010. Výsledky, jež jsou založeny na velkém množství dat pro tento účel získaných,
naznačují, že institut restrukturalizace je mnohem životaschopnější než byl institut vyrovnání
podle předchozího zákona o konkurzu a vyrovnání. Systém vykazuje vysoké míry úspěšnosti
(co se týče potvrzení plánů soudy) a zrychlené konání. Velikost dlužníka zásadně neovlivňuje
naděje na úspěch ani délku konání. Soudíme, že i když je ještě potřeba vykonat spoustu úprav,
reforma posunula slovenskou insolvenční legislativu blíže standardům těch nejvýkonnějších
jurisdikcí.
Ke stažení: Diplomová práce Hrnčiara

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY