Detail práce

Přístup České republiky k rozvojovým zemím (rozbor na základě CDI indexu)

Autor: Bc. Zuzana Řehořová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 85
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je ohodnotit a porovnat přístup České republiky k rozvojovým zemím. Hodnocení je založeno na Commitment to Development Indexu, který hodnotí 22 členských zemí OECD DAC na základě jejich celkovému přístupu k rozvojovým zemím. Tento index je vydáván každoročně Centrem pro globální rozvoj (Center for Global Development). Vypočítala a odhadla jsem tento index pro Českou republiku a následně jsem výsledky okomentovala a porovnala s ostatními zeměmi. Česká republika má horší skóre než všechny členské země EU, které byly součástí původního indexu. Celkově se Česká republika umístila jako 20 z 23 zemí. Nejlepší výsledek dosáhla v částech Trade (obchod) a Environment (životní prostředí), naopak špatně dopadla v části Aid (finanční rozvojová pomoc). Práce rovněž obsahuje připomínky k struktuře indexu.
Ke stažení: Bakalářská práce Řehořové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY