Detail práce

Comparative analysis of factors influencing children´s smoking

Autor: Bc. Tomáš Tesař
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: Filip Pertold
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 39
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Kouření u dětí je sociální problém, který se snaží řešit vlády po celém světě. Některé jsou úspěšné, jiné již méně. Tato práce se zaměřuje na velmi dobrou situaci v USA a naopak na horší v České republice. Na to, jestli je dítě kuřákem nebo ne, působí mnoho vlivů a právě tato práce se snaží najít ty nejdůležitější v obou zemích. Druhý cíl je porovnat významnosti faktorů v USA a České republice.
Popisná statistika dat z výzkumu NYTS v USA v roce 2009 a výzkumu GYTS v České republice v letech 2002 a 2007 ukazují, že v USA je méně než deset procent dětských kuřáků a že v ČR se situace sice lepší, ale pořád je zde množství kuřáků třikrát větší. Efekt jednotlivých faktorů je odhadnut pomocí LPM, probitového a logitového modelu. Americké děti jsou více ovlivněny kouřením jiných osob v jejich přítomnosti a školními kurzy poučujícími o nebezpečí kouření než české děti, které jsou naopak více ovlivněny kamarády a rodiči, kteří kouří.
Ke stažení: Bakalářská práce Tesaře

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY