Detail práce

A growth maximizing contrarian trading strategy

Autor: Bc Marek Janča
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 63
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Úcelem práce je vytvorit obchodní strategii, která by využívala jevu „contrarian profitability“. První cást
práce se venuje samotnému odvozování strategie. Nejprve využijeme faktu, že strategie maximalizuje
rust, práve pokud v každé periode maximalizuje logaritmus hodnoty našeho bohatství. Poté
log-optimální portfolio approximujeme portfoliem, které leží na efektivní hranici (termín z oblasti
moderní teorie portfolia). První a druhé podmínené momenty specifikujeme pomocí dynamického
ekonometrického modelu. V druhé cásti prodiskutujeme nedostatky naší strategie a pomocí Monte Carlo
simulací ji modifikujeme. V záverecné cásti demonstrujeme životaschopnost strategie na historických
datech. Za predpokladu neomezené páky a rozumných transakcních nákladu jsme byli schopni
dosáhnout prumerného rocního zhodnocení kolem 24%.
Ke stažení: Bakalářská práce Janča

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY