Detail práce

Proč je fiskální politika často pro-cyklická?

Autor: Bc. Jan Málek
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 55
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Četné studie ukázaly, že fiskální politika mnoha zemí je pro-cyklická, tedy umocňující
fluktuace hospodářského cyklu. Tento fenomén je nejlépe pozorovatelný v rozvíjejících se
zemích, ale může se týkat i zemí vyspělých. Otázkou zůstává, co vede vlády mnoha zemí
k provádění politiky, která je na první pohled sub-optimální.
Tato práce ve své první části shrnuje výzkumy, které se tímto problémem v minulosti
zabývaly. Je zde ukázáno v jakých zemích a v jakém kontextu se v minulosti fiskální politika
chovala pro-cyklicky. Dále jsou zde krátce představeny modely, které se sklony fiskální
politiky k pro-cyklickému chování pokoušejí vysvětlit.
Druhá část práce sleduje provádění fiskální politiky v zemích Evropy, zvláštní důraz je
zde kladen na Českou republiku. Při použití tvrdých měřítek k posouzení načasování fiskální
politiky zjišťujeme, že se mnoho zemí Evropy chová, nebo se alespoň v některých obdobích
chovalo, pro-cyklicky.
Ke stažení: Bakalářská práce Málek Jan

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY