Detail práce

Komercializace mikrofinančních institucí

Autor: Bc. David Švenka
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 91
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá komercializací mikrofinancí. Konkrétně jedním z jejích možných negativních dopadů – tzv. Mission driftem. Mikrofinance by se daly popsat jako finanční nástroj, který umožňuje poskytování bankovních služeb, většinou malých půjček, chudým lidem, žijícím v místech kam tradiční bankovní sektor nedosahuje. Komercializace mikrofinančních institucí znamená, že tyto instituce začnou vyhledávat komerční zdroje financování. K tomu většinou dochází, když se například některá mikrofinanční nezisková organizace přemění na regulovaný komerční subjekt.
Mission drift je pak situace, kdy se mikrofinanční instituce komercializují a zároveň při tom ztrácí zájem o nejchudší klienty, protože se snaží plnit jiné cíle jako například zvýšení profitu. Proto říkáme, že se tyto instituce odklání (drift) od své původní mise (mission), kterou je obvykle boj s chudobou. K dnešnímu dni nebylo na toto téma provedeno mnoho výzkumu. Navíc se odborníci, zabývající se mikrofinancemi, a lidé pracující v mikrofinancích, nemohou shodnout ani na tom, zda vůbec tento jev existuje. Hlavním cílem této práce tedy je blíže prozkoumat existenci mission driftu s využitím dat z databáze MIX. K tomuto zkoumání je použita kombinace regresní analýzy a analýzy historického vývoje pozorovaných mikrofinančních institucí.
Ke stažení: Bakalářská práce Švenky

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY