Detail práce

Measuring Financial Market Perception of Economic and Monetary Union Enlargement

Autor: Mgr. Ing. Martina Horníková, Ph.D. (25.5.2011)
Rok: 2011
Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 0
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá tématem jak finanční trhy vnímají budoucnost rozvoje eurozóny. Názor trhu v oblasti rozšíření eurozóny je hodnocen s využitím dvou různých metod. První přístup, metoda Statických pravděpodobnostních kalkulátorů (SPC), je založena na existující metodologii, která byla dříve použita pro staré členské státy eurozóny. Tato statická metoda má však pár nedostatků, kterým se druhá, zcela nově vytvořená, metodologie snaží předejít. Druhá metoda, tzv. Dynamický pravděpodobnostní kalkulátor (DPC), je založena na indikátoru odvozeném z krátkodobé dynamiky budoucí úrokových diferenciálů. Jak SPC tak DPC jsou aplikovány na finanční deriváty (budoucí úrokové swapy) obchodované ve čtyřech středoevropských zemích: České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Deriváty obchodovaná v některých dalších Evropských zemí byly použity pro ověření robustnosti zkoumaných dvou metod.
Nová DPC metodologie je konceptuálně založena na předpokladu reprezentativního jedince averzního vůči nejistotě. Tato metoda je založena na modelu všeobecné rovnováhy za předpokladu nedokonalých preferencí. Předpoklad nedokonalých preferencí dovoluje výskyt mnohočetných rovnovážných stavů na základě pouze jedné množiny ekonomických fundamentů. Nemožnost určení jednoznačného rovnovážného stavu vysvětluje krátkodobé fluktuace tržních cen (tržních úrokových sazeb) i přes relativně stálý ekonomický vývoj.
Na závěr disertační práce porovnává výsledky těchto dvou metod ohledně tržních představ, tj. kdy a s jakou pravděpodobností by jednotlivé země mohly přistoupit k eurozóně, s výsledky průzkumu veřejného mínění. Následovné porovnání do jaké míry jsou tyto ve shodě s národními eurostrategiemi poté částečně vypovídá o úrovni transparentní a efektivní komunikace národních autorit s veřejností.
Ke stažení: Thesis_D_Hornikova

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY