Detail práce

The Property Rights Security Is Important: How Exactly?

Autor: Bc. Tereza Flanderová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Schwarz Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá dopady institucionální kvality určité země na různé firemní
charakteristiky za použití výběru rozvíjejících se ekonomik států střední a východní
Evropy a Asie. Nejprve zpracováváme přehled existující literatury na toto téma a
formulujeme dvě základní protichůdné hypotézy, které obě operují s konceptem
transakčních nákladů, ale předpovídají různé strategické chování firem. V empirické
části používáme jako vysvětlovanou proměnnou sedm firemních charakteristik,
abychom mohli zjistit u každé z nich převládající institucionální vliv. V této analýze
používáme mikroekonomická data Světové banky - Business Environment and
Enterprise Performance Survey (BEEPS) a odpovídající institucionální indexy z dat
Worldwide Governance Indicators. Výsledkem naší analýzy je, že firmy často reagují
na špatné institucionální podmínky strategicky a minimalizují transakční náklady tím,
že se sdružují do větších funkčních celků.
Ke stažení: BP Flanderova

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY