Detail práce

Dlouhodobá nezaměstnanost - břímě českého trhu práce

Autor: Bc. Jan Hněvkovský
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 59
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na problém dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice.
Úvodní část pojednává o odlišných přístupech k měření nezaměstnanosti. Pozornost je
kladena zejména na rozdíly mezi obecnou mírou nezaměstnanosti, publikovanou ČSÚ
(Eurostatem), a mírou registrované nezaměstnanosti, jak jí publikuje MPSV. Náplní
druhé části je demografie ČR, zejména prvky relevantní pro vznik strukturálních omezení
na trhu práce. Z toho důvodu je zkoumána vzdělanostní struktura ČR nebo věková
skladba obyvatelstva. Třetí část je tématicky rozdělena na dvě sekce. První sekce nahlíží
na dlouhodobou nezaměstnanost z makroekonomické perspektivy. Nejprve je nastíněn
vývoj na českém trhu práce v posledních dvou dekádách. Posléze je oddělena strukturální
a cyklická složka nezaměstnanosti a v neposlední řadě je zkoumána flexibilita
trhu práce. Základem druhé, mikroekonomické sekce, jsou strategie, jež dlouhodobě
nezaměstnaní zaujímají v různých situacích. Práci uzavírá shrnutí prezentující hlavní
výsledky získané během práce.
Ke stažení: BP Hněvkovský

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY