Detail práce

The Effect of the Introduction of Fee-For-Service on the Demand for Outpatient Care

Autor: Bc. Pavlína Žilová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Jana Votápková Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 73
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Bakalárská práce hodnotí efekt zavedení regulacních poplatku na návštevnost u lékare s použitím
reformy zdravotnictví 2009, zrušení poplatku pro deti, jako prirozeného experimentu. K odhadu tohoto
efektu používáme mikro-data z šetrení EU-SILC a dva ruzné ekonometrické modely - Multinomial
logit (MNL) a Zero-inflated negative binomial (ZINB). Jelikož poplatky za vyšetrení u lékare byly
zrušeny pouze pro deti, použijeme deti jako treatment skupinu a dospelou cást populace jako control
skupinu v metode difference-in-differences. Zjistili jsme nevýznamný efekt, tj. zavedení poplatku v
Ceské republice nebylo úcinné pri snižování poctu návštev u lékare. Dalším duležitým záverem z naší
analýzy je významná role nekterých charakteristik jednotlivce, spojených s tendencí využívání
zdravotních služeb.
Ke stažení: BP Žilová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY