Detail práce

Determinants of Austrian International Trade: Econometric Analysis Based on the Gravity Model

Autor: Bc. Lucie Davidová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 73
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat zahraniční obchod Rakouska a odhadnout jeho vývozní funkci. Toto je provedeno na základě gravitačního modelu obchodu v log-log formě, rozšířeného o další proměnné (společná hranice, REER, institucionální indexy atd.). Náš panel dat sestává z 3396 pozorování rakouských vývozů do 211 zemí během let 1995-2011. Nejprve se zabýváme hlavními vývozními partnery a SITC zbožím se závěrem, že Rakousko je silně orientované na Německo a SITC 7 (stroje a dopravní zařízení). Jako odhadové techniky jsme použili FE a RE a rozhodli jsme mezi nimi na základě Hausmanova testu. V práci klademe důraz na různou strukturu dat, a proto model odhadujeme dvakrát – jednou jako 17 průřezových jednotek, podruhé jako 211 časových řad. Jako nejvýznamnější činitelé se jeví HDP Rakouska a partnerské země, vzájemná vzdálenost, společná hranice a vnitrozemskost. Dále uvádíme různé techniky jak se vypořádat s nulovými a chybějícími pozorováními a výpočet relativního dosažení potenciálu obchodu v roce 2011. Většina z deseti největších vývozních partnerů Rakouska se jeví nad potenciálem.
Ke stažení: BP Davidová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY