Detail práce

Digital currencies: Analysis of Bitcoin demand

Autor: Bc. Martin Janota
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/119351/
Abstrakt: Tato práce se zabývá motivy poptávky po digitální měně Bitcoin. Odhaduje význam transakčních a spekulativních motivů uživatelů a jejich vliv na vývoj vznikající digitální měny. Na základě zkoumání transakčních a obchodních dat tvrdíme, že obchodování s Bitcoinem je převážně ovlivňováno spekulativním motivem. Kurz Bitcoinu v průměru posiluje při mimořádných objemech obchodů. Transakce uvnitř systému jsou ale určovány transakčním motivem a jsou do značné míry nezávislé na obchodování s Bitcoinem. Spekulativní a ostatní motivy uživatelů Bitcoinu tedy koexistují v oddělených okruzích a ovlivňují se nepřímo skrze kurz a akceptabilitu měny. V poslední části tvrdíme, že kvantitativní teorie peněz je dobře aplikovatelná na transakční data, která jsou v případě Bitcoinu k dispozici, a využíváme ji k výpočtu rychlosti obratu peněz a indexu produktu. Na datech ukazujeme, že růst počtu Bitcoinových účtů přináší síťové efekty a spolu s počtem transakcí dobře vysvětluje růst indexu produkce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY