Detail práce

Forecasting and Nowcasting Power of Confidence Indicators: Evidence for Central Europe

Autor: Mgr. Herrmannová Lenka
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 140
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá schopností indikátorů důvěry krátkodobě předpovídat ekonomickou
situaci v České republice a třech dalších zemích střední Evropy. Dvěma odlišnými empirickými přístupy
zkoumáme predikční schopnosti podnikatelského i spotřebitelského indikátoru důvěry v ČR. Nejprve
pomocí logistické regrese predikujeme pravděpodobnost ekonomické recese a následně za použití
vektorové autoregrese odhadujeme přesné hodnoty reálného růstu hrubého domácího produktu.
Výsledky získané z pravděpodobnostních modelů ekonomické recese v České republice potvrzují
schopnost indikátorů důvěry odhadnout současnou ekonomickou situaci i předjímat recesi jedno čtvrtletí
dopředu.
Výsledky modelů predikujících přesné hodnoty HDP jsou víceznačné. Nicméně index spotřebitelské
důvěry signifikantně zpřesnil předpovědi základního modelu se standardními makroekonomickými
proměnnými, a proto můžeme potvrdit jeho predikční schopnosti. Srovnání predikčních schopností
indikátorů důvěry napříč zeměmi potvrdilo schopnost predikovat současnou ekonomickou situaci v
Maďarsku a Polsku a nepotvrdilo tuto schopnost u slovenských indikátorů důvěry. Předpovědi jedno
čtvrtletí dopředu přinesly smíšené výsledky, a proto závěrem tohoto srovnání je potvrzení specifičnosti
predikčních schopností těchto indikátorů pro jednotlivé země.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance