Detail práce

The Impact of Euro Adoption on Competitiveness: The comparison of Czech Republic and Slovakia

Autor: Mgr. Polyák Oliver
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předkládaná rigorózní práce zkoumá dopad zavedení společné evropské měny na konkurenceschopnost ekonomiky. Mnoho již bylo napsáno o možných efektech přijetí eura na ekonomiky prvních členů eurozóny. Přínosem této práce je, že se zabývá vlivem zavedení eura na konkurenceschopnost Slovenska, ve srovnání s Českou republikou, která stále používá svou národní měnu.
Naše zjištění ukazují, že většina ze sledovaných ukazatelů konkurenceschopnosti se vyvíjela obdobně v obou zemích. Pozitivní vlivy na export způsobené přijetím eura jsou poměrně malé – kolem pěti procent. Úvěrový vývoj byl na Slovensku příznivější během krize, reflektujíc nižší úrokové sazby v eurozóně. Na druhé straně, vysoké příspěvky do evropských stabilizačních fondů mohou zbrzdit ekonomický růst a do budoucna negativně ovlivnit konkurenceschopnost země.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance